Naturglededag for barn og voksne

Invitasjon fra Naturvernforbundet i Sør-Østerdal, inkl. Elverum, Åmot, Trysil og Våler.

Dato
22. mai 2022
Tid
11:00 - 15:00
Sted
Christiansfjeld festning - Elverum

Nettfangst og merking av fugl, snekring av fuglekasser, natursti med norske ugler, naturquiz, planter og dyr i salamanderdammen, geologisafari, innsamling og bruk av nyttevekster, plantene på festningen, insektjakt, servering av kringle, kaffe og brus.

Arrangementet er i samarbeid med BirdLife Elverum og Elverum sopp- og nyttevekstforening.

Arrangør

Naturvernforbundet
Til toppen