Alle kokepåbud for Rena, Rena leir og Osen er opphevet

Kalender

Kvartærgeologi og løsmasser i Åmot

Professor emeritus Johan Petter Nystuen vil holde foredrag om grunnlaget for skog- og jordbruk i Åmot.

Dato
9. oktober 2023
Tid
18:00 - 19:30
Sted
Åmot kulturhus - Veslesalen

Billett kr. 50,- pr voksen ved inngangen. Barn under 18 år gratis adgang.

Arrangører er Åmot Historielag og Skolemuseet i Åmot.

Til toppen