Cold Response 2022

Øvelsen gjennomføres i mars og tidlig april 2022.

Cold Response 2022 (CR 22) er en norskledet øvelse med inviterte allierte og partnernasjoner. Rena leir i Åmot kommune vil ha en sentral del av øvelsen og lokalbefolkningen må regne med økt militær aktivitet i perioden.

Øvelsen gjennomføres i mars og tidlig april 2022. Per desember 2021 har 28 nasjoner med til sammen 35 000 soldater meldt seg på Cold Response.

Her kan du lese mer om øvelsen.

En egen skade- og miljøverngruppe vil være til stede under øvelsen. Ved skade ring 918 81 411 eller send en e-post til forsvaretskade@gmail.com.

Informasjon om framkommelighet på offentlig vei håndteres i det store av trafikkmeldingssentralen

Til toppen