Military / Військові сили

Military presence / Присутність військових сил.

Rena Military Camp

Located just outside Rena City is Rena Military Camp. Close to 2000 soldiers are connected to the camp. 

Військовий табір в Рені

Військовий табір в Рені знаходиться безпосередньо поза межами міста. Близько 2000 солдатів виконують якусь функцію в таборі.  

Military Exercise - Cold Response

Cold Response 2022 (CR 22) is a Norwegian lead exercise with invited allies and other partner relations. Rena Military Camp will be a central part of the exercise. There will be increased military presence in the region during the exercise .

Military Exercise - Cold Response

Колд Респонс 2022 (КР 22) - це військове тренування, яке Норвегія веде разом з  міжнародними союзниками, яких запросили, та з іншими партнерами. Значна частина тренування буде проходити в військовому таборі в Рені. В районі Рени буде підвищена військова присутність під час тренування.

Til toppen