Felles klima - og miljøressurs i Sør-Østerdal

Ressursen følger opp klima- og energiplanene for kommunene Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil, Våler og Åmot.

Klima- og miljøressursen bistår med å sette planene ut i livet, og med revidering av planene.

Mindre utslipp av klimagasser

Klima- og energiplanen skal fremme tiltak som reduserer kommunens klimagassutslipp. Det kan handle om å bygge mer i tre, legge opp til byutvikling som gjør det enklere å velge kollektivtransport, eller å få på plass ladestasjoner for elbiler.

Mye er rettet mot kommunens interne drift, særlig med tanke på innkjøp. Et annet viktig fokusområdet er å dra klima- og bærekraftperspektivet inn i planleggingen.

Til toppen