Registrer positiv hurtigtest online

Informasjon om Koronasertifikat

Koronasertifikatet er i utgangspunktet digitalt.

Ved å logge inn på www.helsenorge.no får du tilgang til ditt digitale koronasertifikat. 

Det digitale koronasertifikatet oppdaterer seg automatisk, og har 90 dagers gyldighet til enhver tid. Du kan laste ned ditt digitale koronasertifikat til din mobiltelefon eller nettbrett. Det er ikke nødvendig med utskrift av sertifikatet hvis du har dette digitalt.

Trenger jeg koronasertifikat?

Du trenger koronasertifikat hvis du skal

  • reise til land som krever koronasertifikat for innreise
  • unngå karantene når du reiser inn i Norge
  • delta på større arrangementer eller kystcruise med krav om koronasertifikat. 

Koronasertifikat for ikke-digitale brukere

Tjenesten kan benyttes hvis du er vaksinert eller immun etter gjennomgått covid-19.

Ring informasjonstelefonen for korona

  • Ha klart fødselsnummer eller d-nummer 
  • Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag. 
  • Fra Norge: 815 55 015 
  • Fra utlandet: +47 21 89 80 42 

Saksbehandler vil be deg om ditt fødsels- eller d-nummer, og be deg opplyse om navnet ditt og din folkeregistrerte adresse. Navn og adresse må samsvare med folkeregistrert adresse. Hvis du har gyldig koronasertifikat, vil det sendes deg per post. 

Vær oppmerksom på gyldighetsdatoen som er 90 dager fra utskriftsdatoen.

Til toppen