Alt om korona i Åmot kommune

Styringsdokument

Styringsdokumentet er kommunens sentrale mål- og prioriteringsdokument, med økonomiplanen for de kommende fire år.

Om styringsdokumentet 

Kommunens styringsdokument rulleres hvert år - med behandling og vedtak i kommunestyret i november.

Det inneholder budsjettet for det kommende år, økonomiplanen med investerings- og driftsrammer for de kommende fire år, handlingsdel for oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel - og dessuten de sentrale prioriteringer og mål for sektorovergripende satsningsområder og innenfor sektorenes virksomhet.

Betalingssatser for de ulike kommunale tjenester behandles og vedtas samtidig med kommunens styringsdokument.

Styringsdokument 2021

Til toppen