Stortings- og Sametingsvalget 2021

All informasjon om Storting- og Sametingsvalget i 2021.

Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn

Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn skjer 8.juli. Denne finner du i servicekontoret i Åmot kulturhus og Joker Osen fra 8. juli tom valgdagen 13. september. Feil og rettinger sendes på e-post til Valgstyret i Åmot

Slik stemmer du

Forhåndsstemming

Forhåndsstemmeperioden starter 10. august og varer til 10. september.

I Åmot kommune kan du forhåndsstemme i Åmot kulturhus på følgende tidspunkt: 

 • Alle hverdager fra kl. 09.00-15.00
 • Kveldsåpent på onsdager til kl.18.00
 • Lørdagsåpent 21. august og 4. september fra kl. 11.00 til kl. 14.00

I Rena leir blir det mulig å forhåndsstemme:

 • Mandag 24. august fra kl.15.00 til kl. 20.00
 • Torsdag 2.september fra kl.15.00 til kl. 20.00

Valgdagen 12. og 13. september

I Åmot kan du stemme ved følgende valglokaler søndag 12. og mandag 13.september: 

Rena - Åmot Kulturhus

 • Søndag 12. september kl. 15.00 - 20.00
 • Mandag 13. september kl. 09.00 - 20.00

Osen - Osvang Samfunnshus

 • Søndag 12. september kl. 15.00 - 18.00
 • Mandag 13. september kl. 12.00 - 18.00

Deset - Deset Grendehus

Mandag 13. september kl. 13.00 - 18.00

Vi besøker sykehjemmene i Åmot

 • Deset sykehjem mandag 30.august 
 • Osen Pensjonistheim mandag 30.august 
 • Ryslingmoen sykehjem onsdag 1.september. 

Smittevern

Vi forholder oss til lokale og nasjonale smitteverntiltak under hele valggjennomføringen. 

Se smittevernveileder

Valglokale for velgere i karantene 

For velgere i karantene har vi et alternativt valglokale. Vi benytter oss av brakka bak kulturhuset ved legesenteret på Rena. Vi holder åpent ved behov mellom kl.10.00 og 11.00 fra 6. september til og med valgdagen 13. september.

For avtale om tid til å avlegge stemme, kontakt Hanne Kristin Medlien på telefon 906 12 844

Ambulerende stemmegivning – stemme hjemme 

Stemmegivning hjemme for personer som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan forhåndsstemme på vanlig måte.

 • Fristen for å søke om ambulerende stemmegivning i år er satt til fredag 10. september kl. 10. 

Det er også åpnet for ambulerende stemmegivning på valgdagen for velgere som er i isolasjon eller karantene som følge av pandemien.

 • Fristen for å søke er valgdagen mandag 13. september kl. 10.00.

Søknad sendes skriftlig til hkm@amot.kommune.no eller på telefon til 90612844 fra 10.august.

Valgkortet blir digitalt 

Ved det kommende stortings- og sametingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt.

Noen kommer fortsatt til å få valgkortet i posten. Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

Ønsker du å forhåndsstemme i en annen kommune enn der du er manntallsført?

Du kan forhåndsstemme i en annen kommune enn hjemkommunen din ved stortingsvalget. Kommunen du stemmer hos vil da sende din stemmeseddel til din hjemkommune for opptelling. Du må ikke ha med valgkort for å stemme til annen kommune, men gyldig legitimasjon.

På flyttefot? 

Har du nettopp flyttet eller skal du flytte i sommer? Hvis du ønsker å stemme i din nye kommune må du melde flytting til Folkeregisteret før 30. juni.

Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett ved valget. Det er Folkeregisterets opplysninger pr. 30. juni som er grunnlaget for manntallet. Det er altså adressen din på denne datoen som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i.

Dersom din flyttemelding har kommet fram til Folkeregisteret innen 30. juni, blir du ført inn i manntallet i din nye kommune. Kommer flyttemeldingen fram til Folkeregisteret etter 30. juni, er det din gamle adresse som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i. 

Du må melde flytting til Folkeregisteret for å bli innført i manntallet til din nye kommune. Det er ikke tilstrekkelig å melde adresseendring til Posten.

Bor eller oppholder du deg i utlandet?

Dersom du bor eller oppholder deg i utlandet, kan du forhåndsstemme fra 1. juli.

Mer informasjon om forhåndsstemming i utlandet

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet, kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller oppnevnte stemmemottakere. Svalbard og Jan Mayen er omfattet av de samme reglene som utenriksstemmegivning.

En oversikt over hvor det er mulig å forhåndsstemme i utlandet, blir publisert på valg.no før forhåndsstemmeperioden utenriks starter den 1. juli 2021.

Velgeren er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune i riktig tid. Stemmeseddelen sendes med normal postgang, og dette kan ta noe tid. Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivningen i utlandet. Det eneste du trenger å ta med er legitimasjon.

Kontakt oss

Hanne Kristin Medlien
Kulturkonsulent
E-post
Mobil 906 12 844
Til toppen