Alle kokepåbud for Rena, Rena leir og Osen er opphevet

Gebyrregulativ - Eiendom

Kommunale avgifter - Eiendom.

For alle avgifter, med unntak av eiendomsskatt og graving i kommunale veier, kommer 25% merverdiavgift i tillegg. Avgifter betales forskuddsvis til økonomiavdelingen i Åmot.

Til toppen