Vedtekter ved tildeling av plass

Opplysninger om vedtekter ved tildeling av plass på SFO.

Utformet etter Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (Opplæringslova) av 17.07.1998 med endringer, sist 01.08.2013. Vedtatt i Åmot kommunestyre 11.06.2013 i sak PS 13/47

Her kan du laste ned vedtekter. (PDF, 863 kB)

Til toppen