Koronavirus i Åmot kommune

Vaksinering - Bestill time | Testing - Telefon 48 88 27 62

Alt om korona

Stengt legekontor

Legekontoret i Åmot holder stengt fredag 17. september og mandag 20. september grunnet omlegging til nytt journalsystem og innføring av Pasientsky.

Les mer

 

Bytte skole

Elever får tildelt skoleplass i skolekretsen hvor de har folkeregistrert adresse det året de fyller fem år. Ønsker du at barnet skal gå på en annen skole kan du søke om det.

Slik søker du

Du kan søke om å bytte til en annen skole enn den du i utgangspunktet tilhører ved å bruke skjemaet under. Om søknaden innvilges vil du som foresatt måtte dekke skoleskyssen selv.

Søk om å bytte skole

Søknadene blir behandlet av skoleadministrasjonen. Ønske om midlertidige endringer blir behandlet av rektor ved den aktuelle skolen.

Søknadsfrist og svar

Ønsker du å bytte skole ved oppstart i 1. trinn eller overgang til ungdomsskolen er fristen for å søke 1. desember året før. Du vil få svar på søknaden innen utgangen av desember.

Ønsker du å bytte skole midt i grunnskoletida er det ingen søknadsfrist.

Hvordan vurderes søknaden?

Utgangspunktet er at elever går på skolen som ligger i den skolekretsen de bor i. Om du søker om å bytte skole tar vi hensyn til disse punktene:

  • Er det plass på skolen eleven ønsker å bytte til? De som bor i kretsen har førsteprioritet på plassen
  • Har eleven søsken som allerede går på skolen i kretsen det søkes om?
  • Avstand til skolen
  • Trafikk- og sikkerhetsmessige forhold
Til toppen