Læringsverktøy

Oversikt over verktøy vi benytter på skolen.

Visma Flyt Skole

All kommunikasjon til foresatte skje gjennom Visma Flyt Skole. Verktøyet er tilgjengelig som app eller i vanlig nettleser. Visma Flyt Skole krever bank-ID.

Les mer om Visma Flyt Skole.

I nettleseren kan du

  • Se informasjon om barn og foresatte
  • Gi samtykker og tillatelser

Her kan du logge inn i Visma

Med Min Skole-app kan foresatte

  • Motta og sende meldinger (skole-hjem dialog)
  • Registrere mindre fravær, for eksempel ved sykdom
  • Se timeplan og informasjon knyttet til denne
  • Sende melding til de lærerne du ønsker

Last ned Visma Min Skole til din telefon

Til toppen