Søk plass på SFO

Skolefritidsordningen er et pedagogisk omsorgs- og fritidstilbud for barn på 1.-4. trinn, og for barn med særskilte behov på 5.-7. trinn. Tilbudet er frivillig og kommer i tillegg til ordinær undervisning.

Slik søker du

  • Du søker om plass gjennom SFO-portalen i Visma Flyt Skole.
  • Frist for å søke for nye 1. trinnselever er 1. mars samme år de starter på skolen.

Søk SFO-plass

Brukerveiledninger for å søke SFO-plass (PDF, 722 kB)

Vedtekter ved tildeling av plass på SFO

Tildelt SFO-plass gjelder for ett og ett skoleår, dvs. at alle som ønsker SFO-plass må søke på nytt. Søknader på SFO-plass mottatt etter søknadsfristen vil ikke bli behandlet i hovedopptaket.

Kontakt oss

Aina Wilhelmson
Avdelingsleder SFO
E-post
Mobil 488 93 937
Til toppen