Alt om korona i Åmot kommune

Hukommelsesteam

Demens-sykdom skyldes sykdom i hjernen. De vanligste symptomene er dårligere hukommelse, problemer med språket og vanskeligheter med daglige gjøremål.

Åmot kommune kan tilby bistand fra hukommelsesteam, aktivitetsvenn, dagtilbud og omsorgsbolig.   

Tidlige tegn på demens kan være

 • problemer med å utføre vanlige, dagligdagse oppgaver
 • språkproblemer, særlig med å huske navn på ting eller personer
 • oppmerksomhets- og konsentrasjonsproblemer
 • problemer med å huske tid og sted
 • svekket dømmekraft, for eksempel problemer med økonomi
 • hukommelsessvikt som påvirker arbeidsevnen
 • problemer med abstrakt tenkning
 • feilplassering av gjenstander
 • forandringer i humør
 • atferdsendringer
 • tap av initiativ og engasjement

Slik søker du

Trenger du bistand eller er du pårørende til noen med demenssykdom eller tegn på demenssykdom, ta kontakt ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 158 kB)

Papirskjemaet sendes til:

Åmot kommune
Tjenestekontoret - Helse og velferd
Postboks 65
2451 Rena

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Til toppen