Utsatt for seksuelle overgrep?

Har du eller noen du kjenner blitt utsatt for seksuelle overgrep? Ring politiet eller mottak for seksuelle overgrep. 

Husk å ikke dusj, bade eller skifte klær før du kommer til SO-mottaket. 

  • Ring politiet på 112
  • Ring mottak for seksuelle overgrep på 61 27 22 16

Oppsøk mottak for seksuelle overgrep

SO-mottak er et mottak for seksuelle overgrep/voldtekt og vold i nære relasjoner. Mottaket er på Lillehammer sykehus og er døgnåpent.

Adresse: Anders Sandviksgate 17, 2609 Lillehammer

Hva får du hjelp til på mottaket?

  • Medisinsk undersøkelse og behandling
  • Rettsmedisinsk undersøkelse
  • Psykososial oppfølging
  • Hjelp til å komme i kontakt med andre som kan hjelpe deg

Tilbudet er uavhengig av om du ønsker å anmelde eller ikke.

Hva koster det?

Å få hjelp av oss er helt gratis.

Til toppen