Alt om korona i Åmot kommune

Bofellesskap Karroa

I bofelleskapet på Karroa er det 13 leiligheter med døgnbemanning.

Bofellesskapet er beregnet på personer som ikke vil kunne fungere i en ordinær bolig uten tilgjengelig personale hele døgnet.

Til toppen