Koronavirus i Åmot kommune

Vaksinering - Bestill time | Testing - Telefon 48 88 27 62

Alt om korona

Stengt legekontor

Legekontoret i Åmot holder stengt fredag 17. september og mandag 20. september grunnet omlegging til nytt journalsystem og innføring av Pasientsky.

Les mer

 

Aktuelt

Jakt i Åmot og kartlegging av skrantesjuke

I 2021 skal et utvalg av elg, hjort, rådyr og villrein testes for skrantesjuke (CWD).

Søk tilskudd til tettere planting som klimatiltak

Søknadsfrist 1. september 2021.

Villreinjakt 2021

Innenbygdsboende kan søke om å være med i trekningen på kommunens villreinkvote.

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2021

Regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett for 2021 innebærer at inntil 40 mill. kroner blir omdisponert over Landbruks- og matdepartementets budsjett til et midlertidig plantetilskudd våren 2021.

Tilskudd i skogbruket 2021

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 2021.

Innsamling av landbruksplast

Plasten leveres på anvist plass ved Haugedalen gjenvinningsstasjon, i gjenvinningsstasjonens åpningstider.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Det er nå mulig å søke om tilskudd til drenering av jordbruksjord.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2021

Søknadsfrist 1. mai.

Tilskudd til tiltak i beiteområder 2021

Søknadsfrist: 1. april​.

Til toppen