Aktuelt

Søk tilskudd til tettere planting som klimatiltak

Søknadsfrist 1. september 2021.

Villreinjakt 2021

Innenbygdsboende kan søke om å være med i trekningen på kommunens villreinkvote.

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2021

Regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett for 2021 innebærer at inntil 40 mill. kroner blir omdisponert over Landbruks- og matdepartementets budsjett til et midlertidig plantetilskudd våren 2021.

Tilskudd i skogbruket 2021

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 2021.

Innsamling av landbruksplast

Plasten leveres på anvist plass ved Haugedalen gjenvinningsstasjon, i gjenvinningsstasjonens åpningstider.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Det er nå mulig å søke om tilskudd til drenering av jordbruksjord.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2021

Søknadsfrist 1. mai.

Tilskudd til tiltak i beiteområder 2021

Søknadsfrist: 1. april​.

Til toppen