Koronavirus i Åmot kommune

Vaksinering - Bestill time | Testing - Telefon 48 88 27 62

Alt om korona

Erstatning for avlingssvikt

Jordbruksforetak med vesentlig avlingssvikt kan søke om erstatning. Avlingssvikten må ha en klimatisk årsak som det ikke er mulig å sikre seg mot. 

Hvem kan søke?

Foretak som har rett til produksjonstilskudd på skadetidspunktet kan søke om erstatning. 

Hvordan søker jeg?

Du søker tilskudd på elektronisk søknadsskjema i Altinn ved å logge inn via ID-porten. 

Søk om erstatning

Søknadsfrist og behandling

Søknadsfristen er 31. oktober. Det er kommunen som behandler søknaden, endelig vedtak gjøres av Fylkesmannen.

Hvor mye kan jeg få i erstatning?

Maksimal utbetaling per vekstgruppe er 750 000 kroner. Erstatning under 5000 kroner blir ikke utbetalt. 

Hvilke vekstgrupper gir rett til erstatning?

 • grovfôr
 • korn
 • frukt
 • bær
 • poteter
 • grønnsaker
 • Hvilke skader gir rett til erstatning?
 • tørke
 • mye nedbør
 • flom
 • frost
Til toppen