Koronavirus i Åmot kommune

Vaksinering - Bestill time | Testing - Telefon 48 88 27 62

Alt om korona

Jordfondet

Jordfondet yter tilskudd til forbedrende tiltak som øker ressursgrunnlaget og lønnsomheten til landbruksforetak.

Tilskuddet utmåles i henhold til satser gitt i Retningslinjer for Åmot kommunes Jordfond.

Hvem kan søke?

Alle med landbruksforetak i Åmot kommune.

Søknaden skal minimum inneholde

  • Hvem som søker
  • Plan med beskrivelse av tiltaket
  • Kart (ved stedsbestemt tiltak)
  • Estimert budsjett
  • Kjøps- eller leieavtale ved melkekvote handel

Hva kan det søkes om?

Til toppen