Koronavirus i Åmot kommune

Vaksinering - Bestill time | Testing - Telefon 48 88 27 62

Alt om korona

Stengt legekontor

Legekontoret i Åmot holder stengt fredag 17. september og mandag 20. september grunnet omlegging til nytt journalsystem og innføring av Pasientsky.

Les mer

 

Regionale miljøtilskudd

Regionale miljøtilskudd er en fellesbetegnelse for miljøtiltak du kan søke om tilskudd for å gjennomføre.

Hvem kan søke?

Alle landbruksforetak som er berettiget produksjonstilskudd kan søke regionalt miljøtilskudd.

Slik søker du

Du søker tilskudd på elektronisk søknadsskjema i Altinn ved å logge inn via ID-porten. 

Søk om regionale miljøtilskudd

Søknadsfrist

Du kan søke om tilskudd fra 15. september. Søknadsfristen er 15. oktober.

Det er mulig å levere søknad inntil 20 virkedager etter søknadsfrist, men da reduseres tilskuddet med 1000 kroner per virkedag.  

Hvilke tilskuddsordninger kan jeg søke på?

De regionale miljøprogrammene er delt i seks miljøtemaer

  • kulturlandskap
  • biologisk mangfold
  • kulturminner, kulturmiljøer
  • avrenning til vann
  • utslipp til luft
  • plantevern

Kontakt oss

Jesper Engel
Enhetsleder landbruk
E-post
Mobil 414 24 115
Til toppen