Viltfond

Formålet med kommunale viltfond er å skape økonomisk bakgrunn for å fremme viltforvaltningen i kommunen og fylkeskommunen.

Kommuner der det er adgang til jakt etter elg og/eller hjort skal etablere et kommunalt viltfond.

Øvrige kommuner kan etablere et slikt viltfond i samsvar med reglene i forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort.

Slik søker du

Søknad sendes postmottak@amot.kommune.no

Åmot kommune har retningslinjer for det kommunale viltfond – søknadsfrist for å søke om midler fra det kommunale viltfond er 1. februar.

Kontakt oss

Jesper Engel
Enhetsleder landbruk
E-post
Mobil 414 24 115
Til toppen