Alt om korona i Åmot kommune

Marthaprisen

Marthe Alme (1881 - 1967) var en fotograf på Rena. 19 år gammel overtok hun atelieret etter H.P. Eggan.

Marta var datter av urmaker Arnt Alme (f. 1851 i Åmot) og Helene Alme (f. 1860 i Åmot). I folketellinga 1900 finner vi henne på plassen Østmo sammen med foreldrene og ei yngre søster. I folketellinga 1910 bodde hun sammen med de samme personene på samme sted, og ble ført som ugift fotograf.

1926 var hun medlem i styret for Oplandenes krets av norske fotografers forening og 1. juli 1955 ble Martha tildelt Kongens Fortjenstmedalje. 

I 1957 overlot hun forretningen til Gustav Alme, som drev den som Alme Foto. Han tok vare på ca. 2000 glassplater etter henne. Disse ble kjøpt av Åmot kommune i 1980.

Hva omfatter prisen?

En pris for betydningsfull innsats for næringsutviklingen i Åmot kommune. Prisen består av en skulptur, diplom og en pengepremie på kr. 5.000,-. 

Formålet med prisen er å gi en oppmerksomhet til en enkeltperson, bedrift eller institusjon, som innen næringsutvikling, har utmerket seg på en positiv måte i Åmot. 

Hvem kan være kandidater?

Martha-prisen kan tildeles en enkeltperson, bedrift eller institusjon som har utmerket seg på en positiv måte innen næringsutvikling. 

Hvordan foreslå en kandidat?

Utlysning av prisen vil skje i lokalpressen og på Åmot kommunes internettsider. Prisen kan deles ut hvert år, fortrinnsvis under ”Rena Dagene” i slutten av juli. Forslag på kandidat leveres kommunen v/næringssjef i henhold til utlysingstekst.
 

Til toppen