Registrer positiv hurtigtest online

Søknad om fritak

Søknaden avgjøres av Åmot brannvesen på vegne av Åmot kommune.

Hvis ingen av kriteriene er oppfylt, kan søknaden ikke innvilges. At en eiendom er ubebodd, brukes midlertidig som fritidsbolig, er under oppussing eller lagt ut for salg gir ikke grunnlag for fritak.

Slik søker du om fritak

Last ned og fyll ut søknadsskjema om fritak.

Søknad om fritak for feiing (DOC, 50 kB)

Hvor skal søknaden sendes?

Søknaden sendes til postmottak@amot.kommune.no

Til toppen