Registrer positiv hurtigtest online

Melding til brannvesenet ved overnatting

Skal du ha overnatting eller arrangement i bygg eller på område som ikke blir brukt til dette til vanlig, skal du melde fra om arrangementet til brannvesenet i god tid. Dette kan for eksempel være overnatting på skoler under store arrangement.  

Brannvesenet må ha melding for å vurdere brannfaren

Brannvesenet vurderer brannfaren, fastsetter nødvendige brannsikringstiltak og avgrensinger. I tillegg informerer vi om eventuelle krav til ansvarlig arrangør.

Meld fra ved overnatting

Meld fra om overnatting på skoler eller barnehager ved å fylle ut skjema melding om overnatting.

Melding om overnatting (DOC, 48 kB)

Meldingen må opplyse om

  • hvem som er ansvarlig for arrangementet 
  • type arrangement
  • hvor det skal være
  • tidsrom
  • personal
  • kontaktperson

Hvor sender jeg søknaden?

Søknaden sender du til:

Meld fra ved større arrangement

For store arrangementer bør Veileder for sikkerhet ved store arrangementer følges.

Meld fra om større arrangement ved å fylle ut skjema

Melding om arrangement (DOC, 48 kB)

Hvor sender jeg søknaden?

Søknaden sender du til:

Kontakt brannforebyggende personell så tidlig at eventuelle justeringer kan bli gjort i planleggingsprosessen. Store arrangement kan være både utendørs og innendørs tilstelling som konserter, folkemøte, LAN, festivaler og liknende.

Til toppen