Registrer positiv hurtigtest online

Hvor mye må jeg betale?

Kommunestyret vedtar i forbindelse med budsjettbehandlingen hvert år neste års skattesats, hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt og hvorvidt kommunen skal ha bunnfradrag.

Kommunestyret har valgt å benytte formuesgrunnlag hentet fra Skatteetaten for verdsetting av boligeiendommer.

Kommunal takst er vedtatt av sakkyndig nemnd som er utnevnt av kommunestyret på alle fritidseiendommer og næringseiendommer samt for de boligeiendommene som ikke har formuesgrunnlag fra Skatteetaten.

Eiendomsskatten skrives ut i samsvar med eiendomsskatteloven, samt vedtekter vedtatt av kommunestyret.

Kommunestyret har fastsatt eiendomsskattesatsen for 2021

Eiendomsskatt
Eiendomsskatt 2021 2020
Eiendommer med selvstendig boenhet kr 4,00 pr 1 000 kr 5,00 pr 1 000
Næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk og kraftnettet                                       kr 7,00 pr 1 000 kr 7,00 pr 1 000

I henhold til kommunestyrets vedtak for 2021, gis det ikke bunnfradrag i Åmot

Kontakt oss

Tom Løvlien
Saksbehandler
E-post
Telefon 488 83 460
Til toppen