Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg

Å sikre riktig vedlikehold av alle kommunale bygg og boliger er en stor og viktig oppgave for Åmot kommune.

Åmot kommune eier og forvalter skoler, barnehager, helsebygg, administrasjonsbygg, kulturbygg, idrettsbygg og boliger, samt uteområdene i tilknytting til byggene. Som en betydelig byggforvalter i regionen er det viktig med en faglig dyktig organisasjon innenfor sentrale fagfelt, herunder:

  • Teknisk drift, ventilasjon, automasjon, elektro, VVS og adgangskontroll 
  • Byggdrift og periodisk vedlikehold 
  • Renhold og service
Til toppen