Planer ute til høring

Vedtatt reguleringsplan for Enlia steinbrudd

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 har Åmot kommunestyre i møte den 15.06.2022 vedtatt detaljreguleringsplan for Enlia steinbrudd (planID 20200200). 

Høring av navnesak

Statens kartverk har reist navnesak for ett stedsnavn i Åmot kommune. Saken er tatt opp for å få formalisert og avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk. 

Høring - Kommunal planstrategi for Åmot kommune 2021-2023

Frist for innspill er 15. august 2022.

Offentlig høring av offisielle gate/veinavn i Åmot kommune 2020

Frist for høringssvar er satt til 09.09.2022.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Vingårdsveien 2

Innspill til oppstart av planarbeidet må sendes innen 15. Juni 2022.

Detaljreguleringsplan Rena militære flyplass Landsørkje – Offentlig ettersyn

Frist for merknader til planforslaget er 30. juni 2022 (frist forlenget fra 18. mai 2022 grunnet feil i dokument med navn K2002).

Vedtatt mindre endring av reguleringsplanen for Lilleholm hyttefelt

Frist for klage innen 3 uker etter kunngjøring.

Vedtatt reguleringsplan for Tjennstuåsen

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 har Åmot kommunestyre i møte den 23.02.2022 vedtatt detaljreguleringsplan for Tjennstuåsen (planID 20210200).

Vedtatt - mindre endring av reguleringsplan for Friområde Rena skole

Klagefrist innen 3 uker etter kunngjøringen.

Vedtatt reguleringsplan for Tanghøgda

Eventuell klage framsettes skriftlig innen 3 uker etter kunngjøring.

Til toppen