Planer ute til høring

Vedtatt reguleringsplan for Nordre Osen park

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 har Åmot kommunestyre i møte den 10.11.2021 vedtatt detaljreguleringsplan for Nordre Osen park (planID 20200300).

Mindre endring av detaljreguleringsplan for friområde Rena skole

Høringsfrist 7. januar 2022.

Detaljreguleringsplan Enlia grustak – offentlig ettersyn

Merknader til planforslaget må være innkommet skriftlig innen den 20.12.2021.

Høring av søknad om driftskonsesjon for Solli fjelltak

Høringsfrist: 12. november 2021.

Detaljregulering av Sandvika 6 – Varsel om oppstart av planarbeid

Merknader som har betydning for arbeidet kan sendes innen 19.11.2021.

Vedtatt mindre endring av reguleringsplan for Furutangen aktivitetsområde

Klagefrist innen 3 uker etter kunngjøringen.

Mindre endring av kommuneplanens arealdel – offentlig ettersyn

Merknader til planforslaget må være innkommet skriftlig innen den 08.10.2021.

Mindre endring av reguleringsplanen for Furutangen aktivitetsområde - Høring

Tor Ivar Gullord har på vegne av Furutangen Utvikling AS fremmet en mindre endring av reguleringsplanen for Furutangen aktivitetsområde (planID 20190300).

Vedtatt detaljreguleringsplan for Solli fjelltak

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 har Åmot kommunestyre i møte den 16.06.2021 vedtatt detaljreguleringsplan for Solli fjelltak (planID 20200100).

Detaljreguleringsplan Tanghøgda - Offentlig ettersyn

Merknader til planforslaget må være innkommet skriftlig innen den 20.08.2021.

Til toppen