Kommunal utleiebolig

Åmot kommune tildeler kommunale utleieboliger i henhold til retningslinjer vedtatt av kommunestyret i Åmot.

Hvem kan søke om kommunal utleiebolig?

De som er vanskeligstilte i boligmarkedet på grunn av:  

  • økonomiske forhold
  • sosiale forhold forhold

Vilkår for å leie kommunal bolig

  • ha lovlig oppholdstillatelse i Norge. 
  • ha bodd i kommunen i 2 år (unntak for flyktninger som skal førstegangs bosettes i Åmot kommune eller etter avtale mellom staten og Åmot kommune). 
  • ha fylt 18 år 
  • være uten bolig nå eller at nåværende leieforhold opphører innen 3 måneder uten mulighet for fornyelse. 
  • ikke ha mer enn 1G (folketrygdens grunnbeløp) i formue, eller inntekt over 4G for enslig og 5G for par.

Slik søker du

Du søker om kommunal bolig ved å fylle ut søknadskjema søk om kommunal bolig. 

Søknad om kommunal bolig Åmot kommune (PDF, 663 kB)

Papirskjemaet sendes til:

Åmot kommune
Postboks 65
2451 Rena

Kontakt oss

Hege Dahle Meland
Enhetsleder kommunal eiendom
E-post
Mobil 958 75 999
Til toppen