Registrer positiv hurtigtest online

Priser på vann og avløp i Åmot

Vannavgift

Vannavgift
Vannavgift 2021 2020
Abonnementsgebyr kr 1 426 kr 1 426
Forbruksavgift per m3 kr 23 kr 23
For abonnenter uten vannmåler beregnes forbruksavgift etter stipulert forbruk basert på beregnet bruksareal * omregningsfaktor på 1,2.    
Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler    
Dersom abonnenten unnlater å foreta avlesning i tråd med lokalforskrift, og kommunen må foreta avlesning.     
Per gang per eiendom kr 500 kr 500
Gebyr for avstengning og påsetting av vannforsyningen    
Dersom kommunen foretar avstegning eller påsetting - per gang per eiendom    

Tilknytningsavgift

Tilknytningsavgift
Tilknytningsavgift 2021 2020
Vann, for bolig/næring/fritid pr. boenhet kr 18 000 kr 18 000
Avløp, for bolig/næring/fritid pr. boenhet kr 18 000 kr 18 000
Det betales et tilknytningsgebyr for enebolig med inntil en ekstra boenhet.  Utover dette betales et tilknytningsgebyr per ytterligere godkjent boenhet.    

Kolakkavgift

Kloakkavgift
Kloakkavgift 2021 2020
Abonnementsgebyr kr 1 133 kr 1 133
Forbruksavgift per m3 kr 26 kr 26
For abonnenter uten vannmåler beregnes forbruksavgift etter stipulert forbruk basert på beregnet bruksareal * omregningsfaktor på 1,2.    

Slamtømming

Tømming av slamavskillere og tette tanker
Tømming av slamavskillere og tette tanker 2021 2020
Tømming av tanker 0 - 2 m3 kr 840 kr 840
Tømming av tanker 2 - 4 m3 kr 1 260 kr 1 260
Tømming av tanker 4 - 5 m3 kr 1 680 kr 1 680
Tømming av tanker over 5 m3 kr 1 890 kr 1 890
Tømming av tanker over 5 m3, per. m3 kr 315 kr 315
Ekstratømming hverdager kr 1 890 kr 1 890
Ekstratømming på kveld/søndager/helligdager kr 2 625 kr 2 625

Kontakt oss

Rune Bjørgmo
Konsulent
E-post
Telefon 488 84 348
Teknisk Drift
Vann og Avløp
E-post
Til toppen