Priser på vann og avløp i Åmot

Vannavgift

Vannavgift
Vannavgift 2022 2021
Abonnementsgebyr kr 1 615 kr 1 426
Forbruksavgift per m3 kr 27 kr 23
For abonnenter uten vannmåler beregnes forbruksavgift etter stipulert forbruk basert på beregnet bruksareal * omregningsfaktor på 1,2.    
Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler    
Dersom abonnenten unnlater å foreta avlesning i tråd med lokalforskrift, og kommunen må foreta avlesning.     
Per gang per eiendom kr 550 kr 500
Gebyr for avstengning og påsetting av vannforsyningen    
Dersom kommunen foretar avstegning eller påsetting - per gang per eiendom  

Tilknytningsavgift

Tilknytningsavgift
Tilknytningsavgift 2022 2021
Vann, for bolig/næring/fritid pr. boenhet kr 18 000 kr 18 000
Avløp, for bolig/næring/fritid pr. boenhet kr 18 000 kr 18 000
Det betales et tilknytningsgebyr for enebolig med inntil en ekstra boenhet.  Utover dette betales et tilknytningsgebyr per ytterligere godkjent boenhet.    

Kolakkavgift

Kloakkavgift
Kloakkavgift 2022 2021
Abonnementsgebyr kr 1 020 kr 1 133
Forbruksavgift per m3 kr 24 kr 26
For abonnenter uten vannmåler beregnes forbruksavgift etter stipulert forbruk basert på beregnet bruksareal * omregningsfaktor på 1,2.    

Slamtømming

Tømming av slamavskillere og tette tanker
Tømming av slamavskillere og tette tanker 2022 2021
Tømming av tanker 0 - 2 m3 kr 1050 kr 840
Tømming av tanker 2 - 4 m3 kr 1 575 kr 1 260
Tømming av tanker 4 - 5 m3 kr 2 100 kr 1 680
Tømming av tanker over 5 m3 kr 2 365 kr 1 890
Tømming av tanker over 5 m3, per. m3 kr 375 kr 315
Ekstratømming hverdager (Egne priser fra Arnkværn gjelder)
Ekstratømming på kveld/lørdag/søndag/helligdager (Egne priser fra Arnkværn gjelder)

Kontakt oss

Rune Bjørgmo
Konsulent
E-post
Telefon 488 84 348
Teknisk Drift
Vann og Avløp
E-post
Til toppen