Vannmåler og avlesning

I Åmot kommune bør alle eiendommer med kommunalt vann og avløp ha vannmåler. Vannmåleren skal måle alt vann som brukes på eiendommen, slik at du betaler for faktisk vannforbruk, i tillegg kommer et abonnementsgebyr per boenhet.

Hvordan bestiller jeg montering/utskifting?

Du må ta kontakt med Åmot Kommune for å bestille montering/utskifting av vannmåler. Ved installasjon av ny vannmåler skal kommunen stå som eier av denne. Installasjon av selve vannmåleren dekkes av Åmot kommune, forutsatt at røropplegget er klargjort for montering av måleren. Vannmåler må hentes ut av godkjent rørlegger/entreprenør.

Blir en vannmåler borte eller skadet, skal abonnenten straks melde dette til kommunen. Kommunen forbeholder seg retten til å kreve full erstatning for tap eller skade.

Digital Vannmåler MULTICAL 21 - Klikk for stort bildeDigital VannmålerDigitale vannmålere

Åmot kommune er i ferd med å innføre digitale vannmålere i kommunen. De digitale vannmålerne fjern avleses og de som har fått montert disse, trenger ikke lenger å sende oss vannmåleravlesninger. Alle nye vannmålere som monteres i Åmot vil være digitale og de gamle analoge vannmålerne vil bli faset gradvis ut de neste årene.

Når skal jeg lese av vannmåleren?

Vannmåleren skal leses av en gang i året, 31. desember. Du som er huseier får varsel om dette.

Du kan enten registrere målerstanden direkte på våre nettsider: Informasjon og lenke til registreringside blir lagt ut på forsiden på kommunens hjemmeside i perioden 15. desember - 6. januar. Du kan også velge å registrere målerstanden via telefon, QR-kode eller ved å returnere avlesningskortet.

Hva skjer om jeg ikke leser av vannmåleren?

Om du ikke sender inn målerstanden din til Åmot kommune i rett tid, vil forbruket ditt stipuleres med bakgrunn i tidligere forbruk. Åmot kommune har anledning til å kontrollere målere hvor gjentatte avlesninger har uteblitt.

Hvordan beregnes forbruket mitt uten vannmåler?

For de aller fleste vil det være lønnsomt å få montert vannmåler. På eiendommer som ikke har vannmåler blir forbruket beregnet ut i fra bruksarealet på boligen, multiplisert med en faktor på 1,2. Abonnementsgebyret er det samme uavhengig om man har vannmåler eller ikke.

Eksempel vann etter areal: Bruksareal(BRA)= 100m2 *1,2 = 120 m3 beregnet vannforbruk

Eierskifte/salg av eiendom

Kommunale avgifter følger eiendommen ved et eierskifte. I boliger med vannmåler skal eiendomsmegleren være behjelpelig med oppgjør mellom tidligere og ny eier. Kommunen foretar ikke mellomregning mellom kjøper og selger

Hva koster vannet?

Vannavgift
Vannavgift 2022 2021
Abonnementsgebyr kr 1 615 kr 1 426
Forbruksavgift per m3 kr 27 kr 23
For abonnenter uten vannmåler beregnes forbruksavgift etter stipulert forbruk basert på beregnet bruksareal * omregningsfaktor på 1,2.    
Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler    
Dersom abonnenten unnlater å foreta avlesning i tråd med lokalforskrift, og kommunen må foreta avlesning.     
Per gang per eiendom kr 550 kr 500
Gebyr for avstengning og påsetting av vannforsyningen    
Dersom kommunen foretar avstegning eller påsetting - per gang per eiendom  

 

Kontakt oss

Rune Bjørgmo
Konsulent
E-post
Telefon 488 84 348
Teknisk Drift
Vann og Avløp
E-post
Til toppen