Personalgoder

Lønn og arbeidsforhold

Som ansatt i Åmot kommune er du omfattet av Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Hovedtariffavtalen har bestemmelser som lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon.

Les mer om hovedavtalen
Les mer om hovedtariffavtalen

Forsikrings- og pensjonsordninger

Du er forsikret mot skader og ulykker i arbeidstiden. I tillegg har ansatte fritidsforsikring. 

Ansatte er medlemmer i Kommunal landspensjonskasse (KLP), bortsett fra ansatte i undervisningsstillinger som er medlemmer i Statens pensjonskasse (SPK).

Som medlem får du prisgunstige fordeler som det å ta opp lån, tegne private forsikringer og benytte banktjenester (for eksempel KLP).

Utviklingsmuligheter

Som ansatt i kommunen har du gode muligheter til personlig, faglig og yrkesmessig utvikling. Vi har tilbud om kurs og opplæring for ansatte på ulike nivåer og fagfelter i organisasjonen.

Vi har fokus på ledelse og ledelsesutvikling. Vi har et lederprogram for alle ledere for å støtte, utfordre og videreutvikle kommunens ledere.  

Fleksitid

Med fleksitid har ansatte, innenfor visse rammer, mulighet til å legge opp arbeidsdagen ut fra egne behov. Ekstra arbeidstid kan opparbeides og bli tatt ut som avspasering etter avtale med leder.

Til toppen