Koronavirus i Åmot kommune

Vaksinering - Bestill time | Testing - Telefon 48 88 27 62

Alt om korona

Kunngjøringer og høringer

Informasjon

Her finner du oversikt over kommunens arbeid med ulike planer og når og hvordan du kan komme med innspill. 

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. Høring er prosessen der kommunen, eller en annen offentlig instans, ber om å få en skriftlig uttalelse til en konkret sak eller plan, før det blir fattet et vedtak.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL).

Søknadsfrist 10. oktober.

Vedrørende mulig varsel på valgmedarbeider

Åmot kommune har mottatt to potensielle varsler på mulig valgmedarbeider i forbindelse med gjennomføring av Stortings- og sametingsvalget 2021.

Forsvaret gjennomfører øvelse på Rena uke 38

Øvelsen finner sted i det gamle gymbygget ved Høgskolen.

Jakt i Åmot og kartlegging av skrantesjuke

I 2021 skal et utvalg av elg, hjort, rådyr og villrein testes for skrantesjuke (CWD).

Legekontoret holder stengt fredag 17. og mandag 20. september

Vi legger om til nytt journalsystem og vil bruke tiden til opplæring.

Buggebratta stenges for utbedring

Planlagt stengt fra 6. september til 17. september.

Mindre endring av kommuneplanens arealdel – offentlig ettersyn

Merknader til planforslaget må være innkommet skriftlig innen den 08.10.2021.

Kommunal kompensasjonsordning til lokalt næringsliv - Runde 3

Åmot kommune har blitt tildelt 416 000 kroner av regjeringens krisepakke for å kompensere lokalt næringsliv. Søknadsfrist 13. august 2021.

Mindre endring av reguleringsplanen for Furutangen aktivitetsområde - Høring

Tor Ivar Gullord har på vegne av Furutangen Utvikling AS fremmet en mindre endring av reguleringsplanen for Furutangen aktivitetsområde (planID 20190300).

Vedtatt detaljreguleringsplan for Solli fjelltak

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 har Åmot kommunestyre i møte den 16.06.2021 vedtatt detaljreguleringsplan for Solli fjelltak (planID 20200100).

Til toppen