Priser og gebyrer

Gebyrregulativ for Åmot kommune.

Fra 2024 finner du vårt gebyrregulativ presentert digitalt.

Gebyrregulativ 2024

Gebyrregulativet er en lokal forskrift som fastsetter gebyrer i kommune, og som vedtas i kommunestyret hvert år. Innholdet reguleres blant annet av plan- og bygningsloven, matrikkelloven, forurensningsloven og eierseksjonsloven.

Til toppen