Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Priser og gebyrer

Gebyrregulativ for Åmot kommune.

Fra 2024 finner du vårt gebyrregulativ presentert digitalt.

Gebyrregulativ 2024

Gebyrregulativet er en lokal forskrift som fastsetter gebyrer i kommune, og som vedtas i kommunestyret hvert år. Innholdet reguleres blant annet av plan- og bygningsloven, matrikkelloven, forurensningsloven og eierseksjonsloven.

Til toppen