Bading i Prestsjøen

På grunn av høy bakterieforekomst anbefaler ikke kommuneoverlegen bading i Prestsjøen.

Badevannskvalitet

NAV, sosiale tjenester og bolig

Til toppen