Opplysning, råd og veiledning

Du har rett til å få veiledning fra NAV for å forebygge eller løse utfordringer med hjemmeforhold, bosituasjon, omsorg for barn, arbeid eller økonomi.

Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

Vi har plikt til å veilede deg om tjenester og stønader som du kan få.

Hvis du trenger hjelp fra andre offentlige tjenester, skal vi hjelpe deg med å komme i kontakt med dem.

Hvis du ønsker, kan vi samarbeide med flere offentlige tjenester for å kunne gi deg best mulig hjelp. For eksempel skolen, fastlegen, oppfølgingstjenesten, barnevernet, barne- og ungdomspsykiatrien og distriktspsykiatriske sentra (DPS).

Hvis du får økonomisk sosialhjelp, kan en veiledningssamtale bidra til at du lettere klarer deg selv.

NAV kan også gi deg økonomi- og gjeldsrådgivning. Du kan prate med oss på telefon eller møte oss på NAV-kontoret.

Les mer på NAV.no

Til toppen