Opplysning, råd og veiledning

Du har rett til å få veiledning fra NAV for å forebygge eller løse utfordringer med hjemmeforhold, bosituasjon, omsorg for barn, arbeid eller økonomi.

Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

  • Vi har plikt til å veilede deg om tjenester og stønader som du kan få.
  • Hvis du trenger hjelp fra andre offentlige tjenester, skal vi hjelpe deg med å komme i kontakt med dem.

Hvis du ønsker, kan vi samarbeide med flere offentlige tjenester for å kunne gi deg best mulig hjelp. For eksempel skolen, fastlegen, oppfølgingstjenesten, barnevernet, barne- og ungdomspsykiatrien og distriktspsykiatriske sentra (DPS).

Hvis du får økonomisk sosialhjelp, kan en veiledningssamtale bidra til at du lettere klarer deg selv.

NAV kan også gi deg økonomi- og gjeldsrådgivning.

Søknad om opplysning, råd og veiledning

Skjemaet må skrives ut, fylles ut og sendes til NAV Åmot, Postboks 65, 2451 Rena. Dersom du ikke har tilgang til skriver kan du hente skjemaet hos NAV Åmot eller på kommunens servicetorg.

Søknad opplysning råd og veiledning (PDF, 184 kB)

Søknader behandles så raskt som mulig og i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.

Til toppen