Næring og eiendom

Tomter til bolig og næring

Tilgjengelige boligtomter i nærheten til Rena, på Osen og på Deset. Næringstomter på Hovdmoen med sidespor til jernbanen i nærheten.

Til toppen