Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Næring og eiendom

Tomter til bolig og næring

Tilgjengelige boligtomter i nærheten til Rena, på Osen og på Deset. Næringstomter på Hovdmoen med sidespor til jernbanen i nærheten.

Til toppen