Støtte til bedrifter

Åmot kommune tilbyr støtteordninger for nyetableringer og etablerte bedrifter i kommunen. Vi legger til rette for økt aktivitet, økt sysselsetning og tilbyr ulike former for økonomisk støtte til bedrifter i regionen.

Kommunen kan bidra til lokalt næringsliv på flere måter:

  • Næringsnettverk
  • Næringsklynger
  • Råd og veiledning for etablerere
  • Kommunalt/regionalt næringsfond.

Er du i oppstartsfasen, sjekk ut disse nettsidene:

Til toppen