Tilgengelighet

Åmot kommune etterstreber universell utforming og universell tilgang til vår informasjon.

Alle skal ha like muligheter til å bruke nettstedet amot.kommune.no. Vårt mål er å gjøre innholdet mulig å bruke for alle. Denne tilgjengelighetserklæringen gjelder for nettsidene til Åmot kommune.

Ansvarlig

Enhet for kommunikasjon er ansvarlig for amot.kommune.no. 

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre nettsidene, og følger standarden Retningslinjer for universell utforming av nettinnhold (WCAG) 2.1.

Dette jobber vi med

 • opprettholde og videreutvikle et universelt utformet nettsted
 • lære opp publisister til å legge ut innhold som er universelt utformet
 • skrive innhold i et klart og tydelig språk, i tråd med Åmot kommunes språkprofil
 • se til at nettstedet oppfyller de lovpålagte kravene i WCAG 2.0
 • tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1
 • følge likestillings- og diskrimineringsloven og forskrift om universell utforming av ikt-løsninger
 • sikre universell utforming ved valg av tredjepartssystemer og utvikling av eksisterende systemer
 • Status for samsvar med krav

Amot.kommune.no er delvis i samsvar med WCAG 2.1 nivå AA.

Å være delvis i samsvar, betyr at enkelte deler av innholdet ikke helt samsvarer med kravene.

Kjente feil

Selv om vi gjør vårt beste for at alt innhold på amot.kommune.no skal være universelt utformet, vet vi at det kan finnes mangler.

 • PDF-dokumenter og andre delte og publiserte dokumenter kan ha mangler i formatering, struktur og bilder/illustrasjoner.
 • Kart på amot.kommune.no er tredjepartsløsninger, og kan være mangelfulle med hensyn til universell utforming.
 • Skjema i tredjepartsløsninger og nedlastbare dokumenter kan inneholde feil på universell utforming.

Gi oss en tilbakemelding

Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller går du glipp av innhold på grunn av at nettsidene ikke er universelt utformet?

Send en e-post til webmaster@amot.kommune.no

Til toppen