Vakttelefoner

Oversikt over vakttelefoner i og utenfor arbeidstid.

Akutt nødhjelp

  • Helse - Telefon 113
  • Politi - Telefon 112
  • Brann - Telefon 110

Legevakt

Vakttelefon brann- og redningsvesenet

  • Telefon: 95 24 16 92

Trenger du noen å snakke med?

  • Mental helse - Telefon 116123
  • Kirkens SOS - Telefon 22 40 00 40

Alarmtelefon for barn og unge

Barnevernvakta

Vakttelefon for vann og avløp

  • Telefon: 959 83 383

Benyttes kun hvis hendelser inntreffer utenom ordinær arbeidstid på hverdager, helligdager og på høytidsdager, det vil si at utbedring ikke kan vente til neste virkedag.

Veterinærvakt 

  • Telefon 908 00 906

For deg som trenger å få tak i en dyrlege på kveldstid, i helgene eller på helligdager. Gjelder for både produksjonsdyr og smådyr.

Melding om skadet/påkjørt vilt

  • Telefon:  482 88 610 (Arne Skaret) eller 976 74 808 (Erling Næss)
  • Telefon: 02800 (politiet)
Til toppen