Alle kokepåbud for Rena, Rena leir og Osen er opphevet

Beredskap

Når en situasjon oppstår

Åmot kommune skal ha oversikt over hvilke farer som kan true samfunnssikkerheten innenfor sitt geografiske område og arbeide for å redusere risikoen gjennom risikoreduserende tiltak.

Plakat for varsling og informasjon (PDF, 598 kB)

Til toppen