Beredskap

Når en situasjon oppstår

Åmot kommune skal ha oversikt over hvilke farer som kan true samfunnssikkerheten innenfor sitt geografiske område og arbeide for å redusere risikoen gjennom risikoreduserende tiltak.

Plakat for varsling og informasjon (PDF, 598 kB)

Til toppen