Varsling, informasjon og evakuering

En viktig del av din forberedelse er at du vet hvordan du blir varslet om en krise og hvor du kan få mer informasjon.

Slik varsler vi deg om en krise 

I en krise som truer liv og helse vil kommunen eller politiet sende ut tekstmelding på mobiltelefon til alle som oppholder seg i det relevante området. 

Varslingsanleggene (tyfoner, flyalarm) brukes også til å varsle om akutt fare. Når alarmen går, kan du søke informasjon på NRK P1.

På www.sikkerhverdag.no står det mer om hvordan du varsles ved en krise.

Selv om kommunen og politiet har gode rutiner og systemer for å varsle befolkningen er det likevel en fare for at ikke alle blir informert.

Det kan være at mobiltelefonen er avslått, at personen ikke forstår norsk eller engelsk, eller at personen ikke har hørt flyalarmen. Dersom du blir varslet om en krise er det viktig at du varsler videre til menneskene rundt deg.

Varsling ved stengt vann

Kommunen vil varsler deg på SMS eller talemelding hvis vannet blir borte. 

Slik finner du informasjon i en krise 

Ved kriser og ulykker er det viktig at du har tilgang på informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre.

 • Du vil finne mer informasjon på offentlige nettsider, nettaviser, radio, TV og sosiale medier. NRK har et særskilt ansvar for å bringe offisielle meldinger fra myndighetene.
 • Vi vil legge ut informasjon på kommunens nettsider om hva som har skjedd, hva du bør gjøre og hvordan du kan få hjelp fra kommunen.
 • For å kunne motta råd og meldinger via beredskapskanalen NRK P1 bør du ha tilgang til en DAB-radio som også er batteridrevet.
 • Krisesituasjoner er uoversiktlige, og noen kan ha egeninteresser av å spre feilinformasjon. Vær derfor ekstra oppmerksom på at du får informasjon fra pålitelige kilder.

Hva hvis strøm og internett er nede? 

Hvis strøm og internett ikke fungerer vil kommunen gi felles informasjon fra oppmøteplasser flere steder i kommunen. 

 • Ved inngangen til Åmot rådhus og Åmot kulturhus
 • Ved inngangen til Ryslingmoen
 • På jernbanestasjonen på Rena
 • På campingplassen på Rena
 • Ved inngangen til Rena skole
 • Ved inngangen til Åmot Montessoriskole på Deset
 • Ved inngangen til Desettunet
 • Ved inngangen til Osen oppvekstsenter
 • Ved inngangen til Osen pensjonistheim
 • Utenfor Joker-butikken i Osen

Last ned plakat (PDF, 598 kB)

Hva skjer dersom vi må evakuere?

Får du varsel om å evakuere må du alltid følge politiets instruksjoner. Forlat huset umiddelbart dersom du blir bedt om det. Skru av komfyren og har du tid så lukk vinduer og lås døren.

I en evakuering er du ansvarlig for å ta vare på deg selv så langt som mulig. Det betyr at alle som kan selv må sørge for transport, husly og mat. Kommunen vil prioritere å hjelpe innbyggere som får hjemmetjenester, institusjonstjenester eller de som ikke har mulighet til å evakuere selv.

Tenk gjennom hvor du og din familie kan evakuere til. Det kan for eksempel være familie eller bekjente som bor i eller utenfor byen.

Dette bør du ha med:

 • Identifikasjonspapirer som pass, bankkort eller førerkort
 • Lommebok, mobiltelefon og lader
 • Klær og toalettsaker for tre dager
 • Medisiner som du eller noen i familien trenger
 • Utstyr til små barn (bleier, babymat, tåteflasker, leker)

Evakuert- og pårørendesenter

Ved behov oppretter kommunen et evakuert- og pårørendesenter. Et slikt senter er et kortsiktig hjelpetiltak en akuttfase for de som er evakuert og deres pårørende.

På senteret vil du få informasjon om hva som skjer og få tilbud om samtale med helsepersonell. Evakuerte på senteret vil få tilbud om overnatting og bevertning. 

Til toppen