Næringseiendom

Åmot kommune har god tilgang på næringsarealer til ulike formål. 

Vår tilnærming

Næringsutvikling skal bidra til et nyskapende næringsliv og en konkurransedyktig økonomi som skaper bærekraftige, trygge og varige arbeidsplasser. 

Vi er en solid og langsiktig sparringspartner, med flere tilgjengelige virkemidler for en vellykket etablering.

Fakta

  • Åmot er en av landets største skogbrukskommuner med en årlig avvirkning på 200 000 kubikkmeter (2019).  
  • Vi er vertskommune for produksjon av 550 GwH/år innen vann- og vindkraft. 

Vei og tog

Langs Glomma går Rørosbanen og riksveg 3 gjennom Åmot.

Fra Rena tar fylkesveg 215 av østover langs elvene Rena og Søndre Osa via Nordre Osen til Jordet i Trysil, med vegforbindelse videre til Femundsmarka og Sverige.

Det er også fylkesvegforbindelse nordover langs Renavassdraget til Rendalen og Nord-Østerdal.

Vertskommune

På Rena ligger Høgskolen i Innlandet og militærleiren Rena leir (opprettet 1997) med blant annet standkvarter for Østerdal garnison.

Kontakt oss

Lars Sjøløkken
Næringssjef
E-post
Mobil 48 17 49 17
Til toppen