Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Hytte

Hei!

Vi har mange flotte hytteområder i Åmot, og er en stor hyttekommune i Innlandet. 

Med ønske om fine dager i Åmot

 

Hva skjer?

Til toppen