Hytterenovasjon

SØIR har ansvar for renovasjonen for drøyt 9.000 hytter og fritidsboliger i Elverum, Trysil og Åmot kommune.

Ordningen er basert på at restavfall fra hytte- og fritidsboliger leveres i utplasserte hyttecontainere.

  • Ministasjonene kan benyttes for levering av glass/metallemballasje og papp/papir.
  • Gjenvinningsstasjonen kan benyttes for levering av avfall som treverk, elektronisk avfall, hvite – og brunevarer, farlig avfall, hageavfall med mer.

Som eier av hytte eller fritidsbolig i Elverum, Trysil eller Åmot kan man fritt benytte hvilken hyttecontainer, ministasjon eller gjenvinningsstasjon man ønsker i disse kommunene.

Avfallsgebyret for hytter og fritidsboliger er delt inn i 4 kategorier som er basert på hyttas beliggenhet og den generelle standarden i hytteområdet.

Informasjon om hytterenovasjon hos SØIR 

Tømming av septikk

Kontakt Arnkværn for tømming av septikk

Til toppen