Solenergianlegg på fritidsbolig

Retningslinjer for installasjon av solenergianlegg på hytta eller fritidsboligen.

Når du bygger solenergianlegg uten å søke er du selv ansvarlig for at tiltaket følger bestemmelsene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, reguleringsplaner og andre tillatelser.

Installasjonen av anlegget må heller ikke være i strid med annet regelverk, som for eksempel byggegrenser i veiloven eller kulturminneloven med tilhørende bestemmelser.

Vi anbefaler at du informerer naboene dine før du monterer anlegget.

Når må jeg søke?

Kontakt oss om du føler deg usikker

Til toppen