Alle kokepåbud for Rena, Rena leir og Osen er opphevet

Flytte til hytta

Veileder til deg som vurderer å melde flytting til hytta eller fritidsboligen.

Du kan søke om å endre din hytte eller fritidsbolig til primærbolig. Etter flyttemelding blir boligen du flytter fra din sekundærbolig.

Vi anbefaler at du kontakter en ekstern fagperson i forkant av søknaden. En typisk fagperson vil være en arkitekt, en snekker eller andre relevante konsulenter.

Dersom din hytte eller fritidsbolig tilfredsstiller alle krav, må søknad om bruksendring skrives og sendes inn av en fagperson.

Hva koster det?

Åmot kommune behandler din søknad kostnadsfritt, under forutsetning av at flyttemelding dokumenteres etter godkjent søknad. Tjenesten er i utgangspunktet gebyrbelagt.

Forventet saksbehandlingstid er mellom 4 og 12 uker. Dette avhenger av arbeidsmengde, intern høring og når på året man søker.

Til toppen