Ung og lite jobberfaring

Har du avbrutt utdanningen din eller har du utfordringer som gjør skolegang ekstra krevende?

Det finnes muligheter for deg som trenger hjelp eller ekstra støtte for å fullføre utdanning.

Vi kan hjelpe deg med grunnskolen, videregående opplæring og muligheter etter videregående skole.

Om du trenger tilrettelegging på skolen, pengestøtte under utdanning eller har vanskelige hjemmeforhold eller bosituasjon kan du kontakte NAV Åmot.

Les mer på Nav.no

Til toppen