Kunngjøringer og høringer

Informasjon

Her finner du oversikt over kommunens arbeid med ulike planer og når og hvordan du kan komme med innspill. 

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. Høring er prosessen der kommunen, eller en annen offentlig instans, ber om å få en skriftlig uttalelse til en konkret sak eller plan, før det blir fattet et vedtak.

Vedtatt reguleringsplan for Tjennstuåsen

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 har Åmot kommunestyre i møte den 23.02.2022 vedtatt detaljreguleringsplan for Tjennstuåsen (planID 20210200).

Vedtatt - mindre endring av reguleringsplan for Friområde Rena skole

Klagefrist innen 3 uker etter kunngjøringen.

Eiendomsskattelistene 2022 for Åmot kommune – offentlig ettersyn

Listene er tilgjengelig fra og med 16. februar til 18. mars 2022.

Alt tilgjengelig mannskap er ute å brøyter

Ved stort snøfall brøyter vi alle veier i prioritert rekkefølge.

Mindre endring av reguleringsplanen for Lilleholm hyttefelt

Høringsfrist 14. mars 2022.

Oppstart av byggearbeid

Forventet støy fra uke 7 til uke 11 ved Campus Rena.

Forslag til innstilling om å slå sammen Rena skole og Åmot ungdomsskole

Åpen høring, frist for innspill er 1. mars 2022.

Statusrapportering skogskader

Fylkeskommunen ønsker statusrapport fra de kommuner som har hatt skogskader.

Ekstremværet Gyda

Foreløpige prognoser viser at ekstremværet Gyda i liten grad vil ramme Åmot kommune.

Søk kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Åmot kommune har mottatt 457 000 kroner til fordeling til lokalt næringsliv.

Til toppen