Kunngjøringer og høringer

Informasjon

Her finner du oversikt over kommunens arbeid med ulike planer og når og hvordan du kan komme med innspill. 

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. Høring er prosessen der kommunen, eller en annen offentlig instans, ber om å få en skriftlig uttalelse til en konkret sak eller plan, før det blir fattet et vedtak.

Eiendomsskattelistene 2024 for Åmot kommune – offentlig ettersyn

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskrivning av eiendomsskatt for 2024, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn i fire uker fra 7. februar.

Kjølsæterbrua i Åmot kommune er stengt for tunge kjøretøy

Forsvarsbygg har stengt Kjølsæterbrua som binder sammen Rødsmoen øvingsområde med Regionfelt Østlandet i Åmot kommune i Innlandet for tunge kjøretøy.

Redusert vanntrykk eller bortfall av vann

Det har vært en feil ved vannverket på Almemoen.

Oppgraderinger på Rena Torv

Arbeidet vil startet i uke 42 - 2023.

Utfordringer med gatelys

Gjelder områdene Åsbygdsveien, Kirkegata, Sjøgata, Baysveien og Sømoparkeringa.

Presiserende informasjon angående det offentlige drikkevannet i Åmot kommune

Alle kokepåbud både for Rena, Rena leir og Osen er opphevet.

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2024-2028

Offentlig ettersyn av planprogram og kunngjøring av planoppstart. 

Varsel om planlagt langdistanseskyting

Varselet gjelder i perioden 11 - 18 september 2023.

E. Coli påvist fra vannforsyning til Rena Leir

Det er i øyeblikket et utbrudd av oppkast/diaré i Rena Leir.

Vedtatt reguleringsplan for Sandvika 6

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 har Åmot kommunestyre i møte den 21.06.2023 vedtatt detaljreguleringsplan for Sandvika 6 (planID= 20210400). 

Til toppen