Kunngjøringer og høringer

Informasjon

Her finner du oversikt over kommunens arbeid med ulike planer og når og hvordan du kan komme med innspill. 

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. Høring er prosessen der kommunen, eller en annen offentlig instans, ber om å få en skriftlig uttalelse til en konkret sak eller plan, før det blir fattet et vedtak.

Forsvarsbygg søker om endring av tillatelsen etter forurensningsloven 

Forsvarsbygg søker Miljødirektoratet om endring av tillatelse til forurensning etter forurensningsloven for skyte- og øvingsfeltet Regionfelt Østlandet, Rødsmoen øvingsområde og Rena leir.

Forsinkelse i e-faktura fra kommunen i april

Utsendelse av e-fakturaer fra Åmot kommune i april er forsinket grunnet tekniske problemer.

Vedtatt mindre endring av reguleringsplan for Friområde Rena skole

Klagefrist innen 3 uker etter kunngjøringen. 

Detaljreguleringsplan Sandvika 6 – nytt offentlig ettersyn

Merknader til planforslag må være innkommet skriftlig innen 12 mai 2023.  ​​​​​​​

Slukking av gatelys

Gatelys slukkes hverdager mellom kl. 01.00 og 05.00.

Eiendomsskattelistene 2023 for Åmot kommune – offentlig ettersyn

Med bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskrivning av eiendomsskatt for 2023, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn i fire uker fra 8. februar. 

Sivilforsvaret tester flyalarmene i Norge 11. januar

To ganger i året, i januar og i juni, tester Sivilforsvaret varslingsanleggene (flyalarmene), for å sjekke at de virker og for å reparere de som er defekte.

Vedtatte gate-veinavn i Åmot kommune 2022

I henhold til matrikkellovens § 21 har Åmot kommunestyre i møte den 14.12.2022 vedtatt 14 nye veinavn i Digeråsen og i Furutangen.  

Vedtatt reguleringsplan for Rena militære flyplass Landsørkje

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 har Åmot kommunestyre i møte den 14.12.2022 vedtatt detaljreguleringsplan for Rødsmoen øvingsområde (planID= 20210100). 

Mindre endring av detaljreguleringsplan for friområde Rena skole

Merknader til endringen sendes til Åmot kommune innen 27. januar 2023.

Til toppen